Föreningen Tomtabackens Vänner

I samband med beviljandet av anslag till tornets restaurering bildades Föreningen Tomtabackens Vänner, som tog över ansvaret för tornet från Hembygdsföreningen.

Tomtabackens Vänner bildades den 2 mars 2010 och har idag ca 60 medlemmar I den nuvarande styrelsen är Per Andersson ordförande och övriga ledamöter är Laila Pettersson, Helene Welén, Johnny Andersson, Torgny Hultberg och Lena Larson. Suppleanter är Samuel Almquist och Jimmy Mortensen.

Föreningen har beviljats ett bidrag från Leaderområdet ”Mitt i Småland” på 30.000:-- som ska användas till iordningställande av området kring tornet samt till en hemsida.

Restaureringen av tornet utfördes under tiden maj till september 2010 av Nässjö Bygg med antikvarisk medverkan av Anders Franzén från Jönköpings Läns Museum.

Föreningens medlemmar bidrar med ideell arbetskraft och har röjt och breddat samt grusat upp stigen från parkeringsplatsen till tornet. Arbeten som kommer härnäst är en hemsida och uppsättande av informationsskyltar. Det kommer även att finnas ett anslag uppe i tornet som informerar om vad man ser åt de olika väderstrecken. I nästa skede är det tänkt att anordna en grillplats vid tornet och även förse området med toalett.

En invigning var tänkt att anordnas under hösten 2011 men då målningsarbetena blev försenade på grund av väderleken beslutades att invigningen ska avhållas under maj månad 2012.

Bli medlem i föreningen "Tomtabackens Vänner"

De som önskar stödja föreningen och trakten genom att bli medlemmar kontakta gärna någon i styrelsen. eller skicka oss ett meddelande via kontaktformuläret på kontaktsidan.

Medlemsavgift är 50:-- för en person och 100:-- för en familj.

Klicka på bilderna för att få upp en större visning.